Materiały dla nauczycielek i nauczycieli

Szanowni Państwo, poniżej znajdziecie do pobrania scenariusze wszystkich lekcji wraz z załącznikami. Dzięki tej tabeli zorientujecie się, które materiały przyporządkowane są do poszczególnych animacji i na jakich zagadnieniach koncentrują się kolejne lekcje.

Zanim rozpoczniecie pracę z Cyberhistoriami, koniecznie zapoznajcie się z tekstami z Modułu 0, które objaśniają cele, treści i metodologię całego programu, a także zawierają praktyczne wskazówki, jak z powodzeniem korzystać z zamieszczonych na stronie materiałów.

Możecie pobrać pliki z pojedynczymi lekcjami (z tabeli), możecie także pobrać plik z kompletem wszystkich lekcji (poniżej tabeli).Życzymy udanych lekcji!

Moduł O

Wprowadzenie

 

Jak korzystać

 

Struktura i zagadnienie

 

Zanim zaczniesz

Moduł I. Selfie

Lekcja 1: Selfie. Animacja 

Definicja cyberprzemocy i jej przejawów. 

Radzenie sobie z presją rówieśniczą. 

Słownictwo dotyczące cyberprzemocy i emocji będących konsekwencją naruszenia granic.  

Bezpieczeństwo i prywatność w sieci.

Lekcja 2: Selfie. Komiks

Radzenie sobie z presją rówieśniczą.

Emocje towarzyszące presji rówieśniczej – rozwijanie słownictwa.

Lekcja 3: Selfie. Scenki

Komunikacja niewerbalna – podstawowe elementy. 

Spójna komunikacja jako narzędzie opierania się presji rówieśniczej. 

Ćwiczenie komunikacji niewerbalnej.

Moduł II. Flejmy

Lekcja 4: Flejmy. Animacja

Definicja cyberprzemocy i jej przejawów. 

Radzenie sobie z presją rówieśniczą.

Słownictwo dotyczące cyberprzemocy i emocji będących konsekwencją naruszenia granic. 

Lekcja 5: Flejmy. Komiks

Bezpieczeństwo w sieci.

Radzenie sobie z presją rówieśniczą.

Przyznanie się do błędu i przeprosiny jako strategia obniżania temperatury konfliktu. 

Lekcja 6: Flejmy. Scenki

Wprowadzenie do komunikowania informacji zwrotnej wg modelu FUKO. 

Ćwiczenie spójnej komunikacji. 

Utrwalanie słownictwa opisującego cyberprzemoc. 

Moduł III. Hejt

Lekcja 7: Hejt. Animacja

Stereotypy i uprzedzenia związane z płcią. 

Seksizm, homofobia, hejt – wprowadzenie do pojęć. 

Rozwijanie i utrwalanie słownictwa odnoszącego się do uprzedzeń i wykluczania. 

Lekcja 8: Hejt. Komiks

Wprowadzenie do dobrego przepraszania. 

Nazywanie emocji będących efektem cyberprzemocy. 

Lekcja 9: Hejt. Scenki

Ćwiczenie spójnej komunikacji – mowa ciała. 

Ćwiczenie dobrego przepraszania. 

Moduł IV. Bójki na niby

Lekcja 10: Bójki na niby. Animacja

Naruszanie granic fizycznych innej osoby – przemoc i jej konsekwencje. 

Rozwijanie i utrwalanie słownictwa opisującego emocje. 

Lekcja 11: Bójki na niby. Komiks

Reagowanie na przemoc. 

Rola świadka / świadkini przemocy. 

Argumenty za niestosowaniem przemocy.

Lekcja 12: Bójki na niby. Scenki

Praktykowanie dobrego przepraszania. 

Ćwiczenie informacji zwrotnej w sytuacji naruszenia granic.

Nazywanie i komunikowanie swoich emocji. 

Moduł V. Włamanie

Lekcja 13: Włamanie. Animacja

Włamanie na profil w portalu społecznościowym (fraping). 

Rola świadka / świadkini. 

Radzenie sobie z presją rówieśniczą. 

Rozwijanie słownictwa dotyczącego naruszania granic, przemocy i cyberprzemocy.

Lekcja 14: Włamanie. Komiks

Rola świadka / świadkini. 

Znaczenie reagowania na przemoc. 

Branie odpowiedzialności za swoje działania. 

Lekcja 15: Włamanie. Scenki

Ćwiczenie reagowania na naruszenie granic i przemoc. 

Sposoby na sprzeciwienie się sprawcy – kwestionowanie przekonań sprawcy. 

Ćwiczenie komunikowania informacji zwrotnej (model FUKO). 

Moduł VI. Poza grupą

Lekcja 16: Poza grupą. Animacja

Rola świadka / świadkini. 

Reagowanie na dokuczanie i wykluczanie. 

Konsekwencje niereagowania. 

Wykluczenie i emocje będące jego efektem. 

Lekcja 17: Poza grupą. Komiks

Konsekwencje wykluczania z grupy.

Zapobieganie wykluczaniu i włączanie do grupy rówieśniczej – reagowanie. 

Nazywanie emocji będących efektem wykluczenia z grupy. 

Naprawianie konsekwencji swoich czynów. 

Lekcja 18: Poza grupą. Scenki

Rola świadka / świadkini – strategie reagowania na przemoc i wykluczanie. 

Angażowanie sojuszników / sojuszniczek w reagowanie. 

Komunikowanie niezgody na dokuczanie i wykluczanie – ćwiczenie informacji zwrotnej (model FUKO). 

 

Tutaj znajdziesz wszystkie scenariusze lekcji zebrane w jednym pliku: „Cyberhistorie. O bezpieczeństwie i komunikacji w sieci. Scenariusze lekcji dla klas I-VI. Materiały dla nauczycielek i nauczycieli”.

Tutaj natomiast znajdują się zebrane w jednym pliku wszystkie handouty dla uczennic/uczniów: : „Cyberhistorie. O bezpieczeństwie i komunikacji w sieci. Scenariusze lekcji dla klas I-VI. Materiały dla młodzieży”.